Zašto je zanimljiv Bohinj? мај08

Tagovi

Vezani clanci

Zašto je zanimljiv Bohinj?

Bohinj je mesto na severozapadu Slovenije, opkruženo Julijskim Alpima. Opština Bohinj je poznata pre svega po Bohinjskom jezeru, koje je danas važno turističko mesto, posećeno i zimi, radi skijanja i drugih zimskih sportova, i leti, radi plivanja. Ali, šta to ima Bohinj što ga izdvaja od drugih sličnih turističkih mesta?

Đavoljev most

Jedna od zanimljivosti Bohinja je Đavoljev most (slovenački: Hudičev most). Za ovaj most se vezuje interesantna legenda. Naime, pošto seljanima nikako nije uspevalo da sagrade most, rešili su da prihvate ponudu Đavola da im sagradi most, s tim da je trebalo da žrtvuju prvog čovega koji prođe mostom. Međutim, kada im je Đavo sagradio most, seljani su poslali psa da prvi prođe mostom i time nadmudrili Đavola.

hudičev most

Izoliranost

Jedan od razloga zašto je Bohinj poznat u istoriji jeste njegova geografska izoliranost. Naime, o zanimljivom geografskom položaju koje ima ispredaju se i legende. Jedna od takvih je i da su Turci, za koje znamo da su bili poznati osvajači, došavši do Bohinja zastali, misleći da je to kraj sveta.

Govor

Ako budete slušali ljude opštine Bohinj, primetićete da govore drugačijim dijalektom slovenačkog jezika nego čitava regija. Tom jezičkom bogatstvu je upravo doprinela geografska izoliranost. Inače, opštini Bohinj pripada dvadeset četiri sela, od kojih je najpoznatije i najveće Bohinjska Bistrica. Razlika u govoru se primećuje čak i među stanovnicima različith sela.